NEWS & UPDATE

โครงการโรงเรียนศีล 5 ครอบครัวอบอุ่น

ร่วมกับ บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแก่ตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 21 แห่ง จากทั้งหมด 225 แห่ง ในงานสัมมนา หลักสูตรสู่การเป็น “โรงเรียนต้นแบบรักษาศีล 5 เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ด้วย 7 กิจวัตรความดี” เพื่อมุ่งหวังยกระดับคุณภาพของเยาวชน และครอบครัว

โดยภายในงาน มีทั้งกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ การเรียนรู้เพื่อมีความสุขด้วย “ศีล” “ความสะอาด” “ระเบียบ” และจัดแสดงผลงานของน้องๆ ตัวแทนโรงเรียนทุกคน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ที่ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Related Post

Online Advertising

4C Insights เผยตัวเลขการใช้งบโฆษณาของสื่อ Social Media ในไตรมาสแรกของปีนี้ พบว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 61.5% โดยเก็บข้อมูลจาก 900 แบรนด์ ที่ใช้งบโฆษณารวมกันกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสื่อ Social media จำนวน 6 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest

กับดัก Digital Marketing

ดิจิทัล ดิสรัปชั่น เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับธุรกิจต้องปรับตัว ธุรกิจไทยต่างมุ่งไปสู่การทรานส์ฟอร์ เมชั่น องค์กรแห่ลงทุนทางด้านเทคโนโลยี

About Us

บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด เป็นผู้ให้บริการ Mobile
Marketing & CRM แบบครบวงจร ด้วยทีมงานที่มีความ
เชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์ให้บริการแก่องค์กรชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ

Tags

Related Post

Cannes exclusive campaign

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ ลอรีอัลเมคอัพ ชนิดใดก็ได้ ครบ 599 บาทต่อใบเสร็จ

Online Advertising

4C Insights เผยตัวเลขการใช้งบโฆษณาของสื่อ Social Media ในไตรมาสแรกของปีนี้ พบว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 61.5% โดยเก็บข้อมูลจาก 900 แบรนด์ ที่ใช้งบโฆษณารวมกันกว่า 130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสื่อ Social media จำนวน 6 แพลตฟอร์ม ได้แก่ Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest